چین قفسه سینه با رک بالایی

قفسه سینه با رک بالایی

کیفیت: 5e24 ~ 9e25
سطحی: زمین / گلوله ای
HRC: 55 ~ 60
چین چرخ دنده قوی بالا، رک و دنده دنده 1.5 ~ 10

چرخ دنده قوی بالا، رک و دنده دنده 1.5 ~ 10

کیفیت: 5e24 ~ 9e25
سطحی: زمین / گلوله ای
HRC: 55 ~ 60
چین طول عمر کار رک صاف با کیفیت خاکستری 5 تا کیفیت 10

طول عمر کار رک صاف با کیفیت خاکستری 5 تا کیفیت 10

کیفیت: 5 ~ 10
سطحی: زمین / گلوله ای
HRC: 55 ~ 60
چین رک بالا دقت و مکانیسم پین / سیاه و سفید ریک عقب و سیستم پین

رک بالا دقت و مکانیسم پین / سیاه و سفید ریک عقب و سیستم پین

کیفیت: 5 تا 10
سطح: زمین/سرد کشیده شده
HRC: 55 تا 61
چین ماژول 0.5 - ماژول 30 رک و پین واحد با طول 0.5m-3.2m 20MnCr5

ماژول 0.5 - ماژول 30 رک و پین واحد با طول 0.5m-3.2m 20MnCr5

مدول: 0.5-30
کیفیت: Q5-Q10
طول: 0.5-3.2 متر
1